Spiritual Places - Home
Director of project Secretariat Members Theme of project Methodology Events Publications Links
 

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PR UIA "MIEJSCA DUCHOWE" Współczesne podróże duchowe. Fenomen turystyki religijnej XXI wieku a sacrum przestrzeni i obiektów pielgrzymkowych, Warszawa, 24 kwietnia 2004 (zobacz dokument MS WORD)
SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE OF UIA WP "SPIRITUAL PLACES" The Contemporary spiritual journeys. The phenomenon of the religious tourism in the 21st century and the sacrum in the pilgrimage spaces and buildings Warsaw, April 24, 2004 (see MS WORD document)

Sczegółowy program Konferencji (zobacz dokument MS WORD)
Conference Agenda ((see MS WORD document)


wplakat konferencyjny, proj. Maciej Podlewski / conference poster, proj. Maciej Podlewski
plakat konferencyjny, proj. Maciej Podlewski
conference poster, proj. Maciej Podlewski

audytorium konferencji na Wydziale Architektury PW / onference auditorium at the Faculty of Architecture Warsaw
University of Technology
audytorium konferencji na Wydziale Architektury PW
conference auditorium at the Faculty of Architecture Warsaw University of Technology


Prof. arch. Ewa Kuryłowicz, dyrektor PR UIA 'Miejsca duchowe' otwiera konferencję / Prof. arch. Ewa Kuryłowicz, UIA WP 'Spiritual Places' Director opens the session
Prof. arch. Ewa Kuryłowicz, dyrektor PR UIA "Miejsca duchowe" otwiera konferencję
Prof. arch. Ewa Kuryłowicz, UIA WP "Spiritual Places" Director opens the session

Przerwa  w obradach - hall na Wydziale Architektury PW / Lunch break - foyer at the Faculty of Architecture Warsaw
University of Technology
Przerwa w obradach - hall na Wydziale Architektury PW
Lunch break - foyer at the Faculty of Architecture Warsaw University of Technology

Dyrektor UIA PR  'Miejsca duchowe' Prof. arch. Ewa Kuryłowicz i członek Programu dr arch Jerzy U¶cinowicz prowadz± obrady / Director of the UIA WP 'Spiritual Places' prof. arch. Ewa Kuryłowicz and Programme member arch. PhD Jerzy U¶cinowicz as moderators of the sessions
Dyrektor UIA PR "Miejsca duchowe" Prof. arch. Ewa Kuryłowicz i członek Programu dr arch. Jerzy U¶cinowicz prowadz± obrady
Director of the UIA WP "Spiritual Places" prof. arch. Ewa Kuryłowicz and Programme member arch. PhD Jerzy U¶cinowicz as moderators of the sessions

wdelegat Francji do PR UIA 'MIejsca duchowe' arch. Michel LEGER / French representative in WP UIA 'Spiritual Places' arch.
Michel LEGER
delegat Francji do PR UIA "MIejsca duchowe" arch. Michel LEGER
French representative in WP UIA "Spiritual Places" arch. Michel LEGER

wycieczka pokonferencyjna 25 kwietnia 2004 po sanktuariach na
wschodzie Polski - zdjęcie zbiorowe uczestników / post-conference trip on April 25 , 2004 to sanctuaries in the
East of Poland - group picture of the participants
wycieczka pokonferencyjna 25 kwietnia 2004 po sanktuariach na wschodzie Polski - zdjęcie zbiorowe uczestników
post-conference trip on April 25, 2004 to sanctuaries in the East of Poland - group picture of the participants

wycieczka pokonferencyjna 25 kwietnia 2004 po sanktuariach na wschodzie Polski - członek Programu dr arch. Jerzy U¶cinowicz przed projektowana przez siebie cerkiewk± w Bielsku Podlaskim / post-conference trip on April 25, 2004 - Programme member
arch. Jerzy U¶cinowicz at designed by him Orthodox Chapel in Bielsk Podlaski
wycieczka pokonferencyjna 25 kwietnia 2004 po sanktuariach na wschodzie Polski - członek Programu dr arch/ Jerzy U¶cinowicz przed projektowana przez siebie cerkiewk± w Bielsku Podlaskim
post-conference trip on April 25, 2004 - Programme member arch. Jerzy U¶cinowicz at designed by him Orthodox Chapel in Bielsk Podlaski


home | director | secretariat | members | project | methodology | events | publications | links
© 2000-2003 SARP Koszalin. All rights reserved.   Code & Design: Krzysztof Suszka